INVITASJON TIL KINOKINO og STASJON K

Invitasjon til KINOKINO og STASJON K på Sandnes


omvisning KINOKINO

ved billedkunstner Nils-Thomas Økland

og besøk hos kunstnerne på Stasjon K

med egen salgsutstilling for RBR sine medlemmer

Torsdag 12. november, kl. 18:00

Fremmøte på KINOKINO

Enkel servering av kaffe, mineralvann og kaker

på Stasjon K

Gratis inngang for RBR medlemmer

Vel møtt

Påmelding

Den enkelte bedriftskunstforening kan melde på maks 3 personer.

Ønsker flere å delta blir de satt på venteliste - grunnet lokalets størrelse.

Påmeldingene blir registrert i mottatt rekkefølge.

Påmelding snarest men senest mandag 9. november 2009.

til: E-post: jof@nortrain.no / Telefaks: 51 69 27 27

…. eller via vår hjemmeside www.rbr-rapport.no

NB: begrenset antall deltagere grunnet omvisning i små lokaler !

Navn 1 ………………………………………

Navn 2 ………………………………………

Navn 3 ………………………………………

Venteliste 1 : ……………………………………

Venteliste 2 : ……………………………………

Navn på bedriftskunstforeningen : …………………………………

Kontaktperson : …………………………………

Telefon : ……..…………………………..

E-post : ……..…………………………..

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no