Hvordan gjøre gode innkjøp

For en bedriftskunstforening er innkjøp av kunst en av de mest krevende oppgavene. Innkjøpskomiteen skal omsette medlemmenes og ofte også bedriftens penger til kunstobjekter, og dette er et ansvar som må tas på alvor. Mange sliter nok med dette, men de fleste problem er kan løses ved planlegging og gode forberedels...

Vedtektsforslag

Vedtektsforslag for din bedriftskunstforening

‹ ‹ Les mer...

Oppstartsmappe

Denne mappen er først og fremst ment som et hjelpemiddel for bedriftskunstforeninger i oppstartingsfasen. Men det er også vårt ønske at den skal være til hjelp i det videre arbeidet etter at foreningen er kommet vel i gang og til allerede etabler...

‹ ‹ Les mer...

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no