Velkommen til Rogaland Bedriftskunstforenings Råd

Rogaland Bedriftskunstforeningsråd (RBR) har som formål å øke kunnskap og forståelse for bildende kunst blant medlemsforeningene.RBR skal være et veiledende organ for eksisterende bedriftskunstforeninger samt stå til rådighet ved opprettelse av nye foreninger.

Som medlemmer kan opptas alle bedriftskunstforeninger i Rogaland.

RBR legger derfor hovedvekt på å arrangere kurs, foredrag, studiebesøk, galleribesøk med omvisninger, samt kunstreiser.

 I forbindelse med Årsmøtet i februar arrangeres det hvert år et kunstseminar. I løpet av året arrangeres det minst 2 foredragskvelder, samt flere galleribesøk med omvisning. Hvert år i september inviterer vi til studietur til utlandet en langhelg (fredag til mandag) med besøk i gallerier, museer og andre severdigheter. De siste årene har vi besøkt Roma, Madrid, München, Paris, Berlin og sist Liverpool.
 Du kan lese mer om våre arrangementer .  Her  finner du oversikt over kommende arrangementer frem til neste Årsmøte og artikler som forteller om tidligere arrangementer. Handlingsplanen blir vedtatt på årsmøtet og varer frem til neste årsmøte. Ny handlingsplan vil derfor bli lagt ut i slutten av februar hvert år.
  Her  kan du lese om RBR, Styrets sammensetning, vedtekter, siste årsberetning, og referat fra siste Årsmøte.
  Her  finner du forslag til vedtekter samt en oppstartspakke for de som ønsker å starte en bedriftskunstforening.
 Under  Teknikker  kan du lese artikler om forskjellige teknikker.
 Hvis du har spørsmål eller kommentarer, bruk  Kontakt oss  og du vil få svar omgående.
 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no