INVITASJON TIL KUNSTUTSTILLING I SANDNES KUNSTFORENING

SANDNES KUNSTFORENING og MAGNY TJELTA JAATUN


omvisning på utstillingen

”VÅREN”

av kunstneren selv

Onsdag 15. april, kl. 18:30

Omvisning, kaffe og kaker

Gratis inngang for RBR medlemmer

Vel møtt

Påmelding

Den enkelte bedriftskunstforening kan melde på maks 3 personer.

Ønsker flere å delta blir de satt på venteliste - grunnet lokalets størrelse.

Påmeldingene blir registrert i mottatt rekkefølge.

Påmelding snarest men senest fredag 2. april 2009.

til: E-post: jof@nortrain.no / Telefaks: 51 69 27 27

…. eller via vår hjemmeside www.rbr-rapport.no

Påmeldinger etter 02.04.09 må sendes til: berit.danielsen@nortrain.no

NB: begrenset antall deltagere grunnet omvisning små lokaler !

Navn 1 ………………………………………

Navn 2 ………………………………………

Navn 3 ………………………………………

Venteliste 1 : ……………………………………

Venteliste 2 : ……………………………………

Navn på bedriftskunstforeningen : …………………………………

Kontaktperson : …………………………………

Telefon : …………………………………

E-post : …………………………………

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no