Invitasjon til kunstutstilling, omvisning og foredrag

på Stavanger Kunstmuseum Tirsdag 5. april, kl. 18.00-20.00 ”En aften i helvete med Trond Borgen og Christian Lemmerz”


INFERNO
Den tyske kunstneren Christian Lemmerz (1959-) viser en tydelig opptatthet av
spennet mellom livet og døden gjennom sine verker. Døden setter livet i relieff,
mener Lemmerz. Man kan dermed si at kunsten snarere portretterer livet,
menneskenes eksistens, enn døden. Utstillingens tittel henspiller på Dantes berømte
verk, hvor Lemmerz aktualisering av det klassiske verks tematikk visualiseres
gjennom tegninger i større format. Christian Lemmerz er også en anerkjent skulptør
og han har en rekke utstillinger bak seg. Hans arbeider er blant annet innkjøpt av
The Saatchi Collection.

Trond Borgen: har gjennom sitt arbeid som kunstkritiker, forfatter av bøker og
artikler, samt foredragsholder om samtidskunst, gjort seg sterkt bemerket i det
akademiske kunstnermiljøet, både lokalt og nasjonalt.
Vi i RBR kjenner ham spesielt fra de mange foredragene han har hatt på de årlige
kunstseminarene, foredragsseriene våre og andre RBR arrangement.

Foredrag i auditoriet v/Trond Borgen

Pause med salg av kaffe/mineralvann og kaffemat

Omvisning v/Trond Borgen

Gratis omvisning og foredrag for RBR medlemmer.

Vel møtt !

Påmelding til kunstutstilling på

Stavanger Kunstmuseum

tirsdag 5. april 2011

Totalt antall deltakere: 50 personer.
Den enkelte bedriftskunstforening kan melde på maks 4 personer.
Dersom flere ønsker å delta blir de satt på venteliste.
Påmeldingene blir registrert i mottatt rekkefølge.
Påmelding senest fredag 1. april 2011
til: E-post: Ragnar.Kveseth@Halliburton.com / Telefaks: 51 83 76 20
…. eller via vår hjemmeside www.rbr-rapport.no
Navn 1 ………………………………………
Navn 2 ………………………………………
Navn 3 ………………………………………
Navn 4 ………………………………………
Venteliste 1 : ……………………………………
Venteliste 2 : ……………………………………

Navn på bedriftskunstforeningen : …………………………………
Kontaktperson : …………………………………
Telefon : ……..…………………………..
E-post : ……..…………………………..

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no