Invitasjon til omvisning i kunstneratelier, presentasjon av forskjellige kunstteknikker og kunstsalg

hos Kunstnerne i Sandvigå 24 i Stavanger tirsdag 12. oktober, kl. 18.00 – 20.00


Sandvigå 24 har i mange år vært et aktivt tilholdssted for flere av våre kjente og mindre kjente lokale kunstnere. Alle har et profesjonelt forhold til sitt arbeid og har sin faste arbeidsplass i dette kunstnersenteret. 10-12 av kunstnerne vil være tilstede på omvisningen.

Vi starter med en runde hos hver enkelt kunstner, de gir oss en kort presentasjon
av sitt arbeid og teknikk.
Etterpå blir det en kort samling i et av kunstneratelierene for
kaffe og noe å bite i og en hyggelig prat.

Det hele avsluttes med innkjøpsrunde hos de forskjellige kunstnerne.

Enkel servering, gratis inngang for RBR medlemmer.

Vel møtt !

Påmelding til kunstbesøk hos kunstnerne i Sandvigå 24

tirsdag 12. oktober 2010

Totalt antall deltakere: 40 personer.

Den enkelte bedriftskunstforening kan melde på maks 4 personer.

Dersom flere ønsker å delta blir de satt på venteliste.

Påmeldingene blir registrert i mottatt rekkefølge.

Påmelding senest fredag 08. oktober 2010

til: E-post: ragnar.kveseth@halliburton.com

…. eller via vår hjemmeside www.bedriftskunstforeninger.no

Navn 1 ………………………………………

Navn 2 ………………………………………

Navn 3 ………………………………………

Navn 4 ………………………………………

Venteliste 1 : ……………………………………

Venteliste 2 : ……………………………………

Navn på bedriftskunstforeningen : …………………………………

Kontaktperson : …………………………………

Telefon : ……..…………………………..

E-post : ……..…………………………..

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no