RBR Kunstseminar referat

Årets kunstseminar ble holdt på Kronen Gaard Hotel på Vatne i Sandnes, og deltagerlisten talte 43 personer, inkludert foredragsholdere.

Først i ilden var Harald M. Antonsen fra Kopervik. Han har undervist i farge og lys ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo i 25 år. Etter at han ble pensjonist har han slått seg ned i Kopervik og har i dag sitt eget atelier på Kulturhuset i Kopervik. Han er også formann i Karmøy Kunstforening.

Tittelen på hans foredrag var ” Lys og farge”. Han begynte med å spørre: Hva er lys? Hva er det å se? Hva gjør lyset? Lyset identifiserer ting, viser oss tingene rundt oss. Den kan sammenlignes med vinden; vi ser ikke vinden men vi ser hva den gjør.

Han forklarte lysets fysikk på en ny og spennende måte, og ga oss et innblikk i hvordan vårt øye oppfatter lys, og hvordan vi lar oss lure til å se lys- og skyggeeffekter som egentlig ikke finnes.

Farger delte han opp i to deler, fysiske farger og psykiske farger. Tidligere var farge ikke en farge men en sans. Sort/hvitt – ondt/godt – Ying/Yang osv. Hver farge hadde en dypere mening.

Fysisk sett oppstår fargen i møtet mellom lys, materie og betrakter. Han viste oss mange eksempler på lysbrytning og refleks.

Psykiske farger er hvordan øyet oppfatter fargene. Øyet er medskapende i å lage farger og er fantastisk kreativt i å skape farger som egentlig ikke finnes men som er nødvendige for å få et helhetlig bilde.

Etter lunsj kom Cathrine Gilje og snakket om ” Fra ide til kunstverk”. Hun er utdannet i England og fortalte oss om sin utvikling som kunstner . Hun viste oss eksempler på arbeider hun laget i løpet av de første årene da hun søkte etter sin stil. Da hun flyttet tilbake til Norge fikk hun atelier i Sykkelfabrikken . Hun blander mange teknikker i sin kunst, både foto, maling, collage og struktur. Hun har bl.a. hatt utsmykkingen på inngangspartiet på Sandnes Legevakt.

Deretter var det tid for ekskursjon, som i år gikk til Vitenfabrikken, Rammehjørnet og Galleri Gann. Vitenfabrikken er jo alltid like interessant å besøke, Rammehjørnet ligegr idyllisk til i et sidesmug til Langgaten der flere gallerister og kunstnere også holder til. Her fikk vi en instruktiv og interessant innføring i innrammingens mysterier av Einar Hanssen. Til slutt ble vi samlet i Galleri Gann der vi kunne betrakte en utstilling av Erik Green. Deretter holdt Trond Borgen et foredrag om ” Det nonfigurative maleri” i kjelleren på Galleri Gann.

Så bar det tilbake til Kronen Gaard Hotel, der en bedre middag ventet på oss.

Søndagen ble åpnet med Årsmøte i RBR.

Deretter holdt Trond Borgen foredrag ” Om kunstkritikkens vesen”.

Kunstkritikk i den forstand som vi forstår det, har bare eksistert et par hundre år. Før det fantes det ikke profesjonelle kunstkritikere, det var hva oppdragsgiveren likte eller ikke likte som gjaldt, dvs. at kunstkritikken ble mer som en type sensur, som da Paven fikk malt lendekleder over de nakne figurene i det Sixtinske kapell. Det moderne kunstbegrepet oppsto først i perioden 1750 – 1800.
Kunstkritikerne opprettholder den vestlige kunstinstitusjonen, og de definerer hva som til enhver tid er god kunst. Uprofesjonell kunstkritikk kan ødelegge for en stor kunstner; et eksempel på dette er Lars Hertervig, som først på 1970-80 taller fikk aksept for sin kunst. Et annet eksempel er Kunstfestivalen på Sola i 1986, der Pia Myrvold og Randy Naylor fikk mye pepper fra publikum for sine installasjoner. Han forklarte også hvorfor han mener at Ivan Storm Juliussen ikke er en kunstner som det er noen vits i å investere i.

Han fortalte om episoder der han hadde kritisert negativt kunstnere, kunstverk og kunstutstillinger og hvor han ble truet med fysisk vold i etterkant.

Kritikerens jobb er også å tolke et kunstverk, og derfor er det viktig at han/hun kan sin kunsthistorie på fingrene. All kunstkritikk er selvsagt subjektiv, men en kritiker har først og fremst et ansvar overfor leserne.

Etter lunsj var det Ellen Kalvig som skulle fortelle oss om ” Fra ide til kunstverk”. Ellen Kalvig har, som hun selv formulerte det, ”gått igjen” på Kunstnersenteret på Nytorget, der hun også har vært styreleder på Grafisk Verksted. Hun viste oss mange bilder av sine kunstverk fra begynnelsen av karrieren og frem til i dag; de aller fleste med hennes favorittmotiv, som er Suldalsporten. Hennes besteforeldre er fra Suldal, og Ellen Kalvig har tilbrakt mange somre der. Derfor er dette motivet også blitt så viktig for henne. Hun bruker de to fjellsidene enten horisontalt eller vertikalt, liggende eller stående, gjerne i kombinasjon med ”båten” som i gølge Ellen Kalvig ikke egentlig er en båt. Båten er bare et middel til å jobbe med form og farge. Hun mener at mange kanskje synes at hun står litt fast i sin kunstneriske utvikling, men selv mener hun at hun ikke er ferdig med å prøve ut dette motivet.

Ellen Kalvig var både morsom og engasjerende.

Etter dette siste foredraget var det trekning av RBRs kunstlotteri, og det var flere som gikk fornøyde hjem med flotte kunstverk under armen. Samtidig benyttet Jens Olav Flobak, leder for RBR, anledningen til å overlevere blomster til to av våre mest trofaste medlemmer og deltakere på arrangementer og turer, nemlig Ragnhild Oxfjell og Marta Eliassen fra Havfruene Ptil bkf.

Så var nok et vellykket kunstseminar avviklet. En stor takk til styret som har lagt ned mye arbeid i arrangementet.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no