ÅRSBERETNING 2008

RBR avholdt sitt årsmøte for 2007 den 10. februar 2008 på Rica Maritim Hotel iHaugesund.


Styret har hatt følgende medlemmer :
Jens Olav Flobak leder
Stein Sørli nestleder & kasserer
Mette Thorsnæs sekretær *
Nina Steen Læknes styremedlem
Ragnar Kveseth styremedlem
Egil Forgaard varamedlem
Elin R. Gundersen varamedlem
Torunn Bell revisor **
* permanent frafall deler av perioden
** permanent frafall i perioden, og styret har måttet midlertidig velge ny revisor for regnskapet 2008

Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter i 2008/09

Pr. dags dato har RBR 90 betalende medlemmer og to æresmedlemmer,
og årskontingenten er kr. 500,-.

Arrangementer i 2008

* RBR Kunstseminar 2008 – fordrag og galleri besøk i Haugesund 09-10. febr.
* Kunstvandring Sandnes - Galleri Gann/Stanley Stornes/Galleri G 2. april
* Omv./foredrag på Nico Widerberg utstilling/Hå gamle Prestegård 18. april
* Ottohuset/utstilling av Kjell Pahr Iversen, omvisning m.m. 18. juni
* RBR Studietur 2008 – Liverpool – Kulturby 2008 05-08. sept.
* Høstutstilling i Stavanger Kunstforening/Kulturby 2008 16.+21. okt.
* Omvisning/foredrag-Trond Borgen på Jan Groth utstilling 25. nov.
* Omvisning med foredrag/Kjell Nupen utstilling Hå g. Prestegård. 16. jan.2009

I 2008 har RBR fått prøvd ut og ferdigstilt den nye hjemmesiden og alle
grunninvesteringer er nå tatt. Positiv respons er mottatt fra både medlemmer og
annonsører, og det er nå laget et godt verktøy for RBR sine medlemmer og andre
brukere.
RBR håper at medlemmene har hatt et godt utbytte av foreningens aktiviteter i 2008. Vi
har ikke klart å benytte ”Stavanger 2008” sine arrangementer som håpet på forhånd,
det var derfor flott at Høstutstillingen ble vist i Stavanger dette året.

Med hilsen
for styret i RBR
_________________
Jens Olav Flobak
leder

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no