Årsmøtereferat 2009

Referat- Årsmøte i Rogaland bedriftskunstforeningsråd


Tid : 15. februar 2009, kl. 09.30
Sted : Kronen Gaard Hotel, Sandnes

1.

Årsmøtet ble åpnet av leder Jens Olav Flobak.

2.

Som møteleder ble valgt : Jens Olav Flobak
Som referent ble valgt : Nina Steen Læknes

3.

Årsberetning og handlingsplan- Presentert av leder og godkjent. Utfyllende kommentarer til handlingsplan: · Det etterspørres aktiviteter i nordfylket. Styret ber om at en av kunstklubbene i nordfylket tar et initiativ til arrangement i norfylket. Dette sendes så over til styret for behandling. Øvrige forslag til turer/arrangement var Oslo og festspillene i Bergen.

4.

Forslag til årsmøtet Styret fremla forslag til omfattende vedtektsendringer. Vedtektsendringene ble godkjent.

5.

Valg Valgkomiteen v/Tove Berg la frem forslag til nytt styre for 2009. Forslaget ble godkjent ved akklamasjon.

Leder

Jens Olav Flobak

NORTRAIN

På valg (for 1 år)

Styremedlem

Stein Sørli

Vetco Grey Scandinavia

På valg (for 2 år)

Styremedlem

Nina Steen Læknes

Kruse Smith AS

På valg (for 2 år)

Styremedlem

Ragnar Kveseth

Halliburton

Ikke på valg

Styremedlem

Egil Forgaard

Arne Bø Pedersen AS

Ikke på valg

Varamedlem 1

Berit Danielsen

Sandnes

På valg (for 1 år)

Varamedlem 2

Anne Høgalmen

ConocoPhillips Norge

På valg (for 1 år)

Valgkomiteens forslag til revisor for 1 år:Marit Torp, Caloris Valgkomite for 2009: ° Tove Berg, ConocoPhillips Norge ° Sindre Nygaard, Kunstmann ° Bente Jensen Kruse Smith AS

6.

Regnskap Kasserer presenterte regnskapet som ble godkjent.

7.

Fastsettelse av medlemskontingent 2009
Styret fremla forslag om at medlemskontingenten beholdes på samme nivå som i dag – kr 500,-, pr. år. Forslaget ble godkjent.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no