Medlemslister

Anerkjente kunstnere og seriøse gallerier kan på spesielle vilkår gis anledning til å kjøpe RBR's medlemsliste. Styret vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om det skal gis tillatelse. Bakgrunnen for ordningen er medlemsforeningenes ønske om å bli skjermet fra useriøse aktører.


Ønsker du å søke om å få kjøpe vår medlemsliste kan du sende en e-post ved å klikke her, eller du kan sende et brev til:
Rogaland Bedriftskunstforeningsråd, Postboks 461, 4304 Sandnes.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no