RBR's historie

I oktober 1980 inviterte Stavanger Kunstforening v/intendant Roland Lengauer styremedlemmer fra distriktets bedriftskunstforeninger til seminar på Sauda Fjord Hotell. Lengauer hadde lenge sett behov for koordinering av denne virksomheten, spesielt når det gjaldt informasjon og opplæring. Han foreslo å opprette et felles organ for bedriftskunstforeningene, noe som blant annet ville gjøre det mulig å søke om midler til opplæring fra fylkets kulturetat. På seminaret ble det nedsatt et interimsstyre for RBR (Rogaland Bedriftskunstforeningsråd) som skulle dra i gang virksomheten, og arbeidet startet umiddelbart.


RBRs målsetting

RBR har som målsetting å arbeide for økt kunnskap og forståelse for bildende kunst. Dette er også gjenspeilt i vår virksomhet som har lagt hovedvekt på å arrangere kurs, foredrag, studiebesøk, galleribesøk med omvisninger, samt kunstreiser. Helgeseminarer og reiser har også bidratt til god kontakt foreningene imellom.

Vi har i alle år fått grunnstønad og midler til kursvirksomhet fra Rogaland fylke. Dette er svært viktig for driften av RBR, og vi er meget takknemlige for denne støtten.

Arrangementer

Det blir ganske omfattende å nevne alt som vi har arbeidet med i over 20 år, men vi vil gjerne trekke frem arrangementer som har gått som en rød tråd gjennom hele vår virksomhet, samarbeidspartnere og enkelte saker som har krevd spesielt stor innsats.

Allerede i mai 1981 holdt RBR sitt første kunstseminar på Jæren Hotell. Det årlige seminaret har hele tiden vært RBRs viktigste tiltak. Seminarene har alltid vært fulltegnet, og vi har opplevd god støtte og interesse fra de foredragsholderne som vi har ønsket å ha med oss. Kunstnere, kunsthistorikere og andre ressurspersoner har deltatt med stor entusiasme, i tidlige år ofte med liten eller ingen godtgjørelse.

Samarbeidspartnere

Vi har i alle år hatt gode samarbeidspartnere, og vi nevner særlig Stavanger Kunstforening, Haugesund Billedgalleri, Kunstsenteret på Nytorget med Grafisk Verksted, Hå Gamle Prestegard, Sandnes Kunstforening, Sykkelfabrikken og Rogaland Kunstmuseum. De har alltid vært positive når RBR har hatt behov for arrangementer, og bedriftskunstforeningenes medlemmer har vært ivrige deltakere.

I mai 1988 holdt Norske Kunstforeningers Landsforbund sitt årsmøte i Stavanger. I den forbindelse ble det arrangert en kunstfestival, et samarbeid mellom NKLF, Stavanger Kunstforening og RBR som ble meget vellykket. Fire dager med fullspekket program fra morgen til kveld: utstillinger i Stavanger Forum, mange foredrag, kurs og seminarer, omvisninger, turer til Utstein Kloster og Jæren, byvandring i Stavanger, besøk på Grafisk Verksted, for bare å nevne noe av alt som foregikk.

I 1990 og 1991 samarbeidet Stavanger Kunstforening og RBR om to store salgsutstillinger. Kunstnere fra hele Sør-Norge ble invitert til å delta. Kunstverker ankom Madlaveien 33 i store kasser, hele billass ble hentet på Østlandet og i Bergen. Alt ble registrert i lange kvelder, ansatte i kunstforeningen og RBR-medlemmer gjorde en formidabel innsats. Begge utstillingene ble godt besøk og salget var bra. Utstillingene ga også et betydelig løft for RBRs økonomi, og har gjort det mulig å subsidiere enkelte arrangementer slik at flest mulig kan delta.

Kunstreiser

Reiser til utlandet har stått på programmet fra første stund. Reisemål ble bestemt, det ble gjort avtaler med museer, gallerier og kunstnere. Innbydelser ble sendt ut, og kort tid etter var turene fulltegnet. Vi kan nevne reisemål som København og flere andre steder i Danmark, Hamburg, London, Stockholm, Amsterdam, Krakow, Praha og Roma. Festspillturer til Bergen ble også arrangert i en årrekke, med en fin blanding av bildende kunst og store musikkopplevelser.

Æresmedlemmer

Ved 10-årsjubileet i 1990 ble RBR-seminaret holdt i Flekkefjord. Da ble vår <fadder> og utrettelige medspiller gjennom mange år, Roland Lengauer, utnevnt til RBRs første æresmedlem. Siden er også Gunnar Tønnessen og Tove Berg blitt utnevnt til æresmedlemmer for sin mangeårige innsats for RBR.

Markedsundersøkelse

I 1994 gjorde RBR en markedsundersøkelse for å kartlegge de midler som brukes til kunstinnkjøp av bedriftskunstforeningene i Rogaland, og hvordan midlene blir brukt. Undersøkelsen viste at det brukes atskillige millioner til kunstkjøp i Rogaland hvert år. Foreningene har stor betydning for lokale kunstnere, gallerier, rammeforretninger og andre som formidler kunst.

I 2001 ble det gjort en ny markedsundersøkelse hvor ca 50% av foreningene svarte. Denne undersøkelsen viste at foreningene nå disponerte ca 30% mer til innkjøp av kunst. Samtidig tyder mye på at prisen på kunst hadde økt mer enn 30%, slik at totalt sett hadde foreningene mindre penger til innkjøp. Når det gjaldt fordelingen av innkjøpene hos enten lokale gallerier, omreisende kunstformidlere eller direkte fra kunstnerne, så viste det seg at det var liten endring i kjøpevanene. Du kan lese mer om dette her.

Det har pågått en debatt i mediene de senere år om bedriftskunstforeningenes negative og positive innflytelse på det lokale kunstmiljø. Denne debatten har RBR alltid ansett som nyttig.

RBR har for tiden vel 100 foreninger registrert som medlemmer. Vi antar at det totale antall foreninger i fylket er bort i mot det doble, så det gjenstår ennå en del som vi gjerne vil nå med våre tilbud.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no