Referat - Årsmøte i Rogaland bedriftskunstforeningsråd

Tid : 14. februar 2010, kl. 09.30 Sted : Jæren hotell, Bryne


1.
Årsmøtet ble åpnet av leder Jens Olav Flobak.
2.
Som møteleder ble valgt : Jens Olav Flobak
Som referent ble valgt : Nina Steen Læknes
3.
Årsberetning og handlingsplan - Presentert av leder og godkjent av årsmøtet.
4.
Revidert regnskap – Presentert av kasserer og godkjent av årsmøtet.
5.
Forslag til årsmøtet – endring av vedtektene. Årsmøtet ba enstemmig om at styret la frem et forslag
om endring av vedtektene, slik at det fremkommer der at enkeltpersoner kan få medlemskap, slik som
praksis er i dag.
6.
Valg
Valgkomiteen forslag til nytt styre for 2010, ble presentert av leder. Forslaget ble godkjent ved
akklamasjon.
Leder
Jens Olav Flobak
NORTRAIN
På valg (for 1 år)
Styremedlem
Stein Sørli
Vetco Grey Scandinavia
Ikke på valg
Styremedlem
Nina Steen Læknes
Kruse Smith Entreprenør AS
Ikke på valg
Styremedlem
Ragnar Kveseth
Halliburton
På valg (for 2 år)
Styremedlem
Egil Forgaard
(tidligere vara)
Arne Bø-Pedersen
På valg (for 2 år)
Varamedlem 1
Berit Danielsen
Sandnes
På valg (for 1 år)
Varamedlem 2
Anne Høgalmen
ConocoPhillips Norge
På valg (for 1 år)
Valgkomiteens forslag til revisor for 1 år:
Marit Torp, Arne Bøe Pedersen AS sin bedriftskunstforening.
Valgkomite for 2009:
.
Tove Berg ConocoPhillips Norge
.
Sindre Nygaard Kunstmann
.
Bente Jensen Kruse Smith Entreprenør AS
7.
Fastsettelse av medlemskontingent 2009
Styret fremla forslag om at medlemskontingenten beholdes på samme nivå som i dag – kr 500,-, pr.
år. Forslaget ble godkjent.
8.
Årsmøtet takket styret for innsatsen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no