Referat - Årsmøte i Rogaland bedriftskunstforeningsråd

Tid : 13. februar 2011, kl. 09.30Sted : Utsikten hotell, Kvinesdal


Årsmøtet ble åpnet av leder Jens Olav Flobak.

Som møteleder ble valgt: Jens Olav Flobak
Som referent ble valgt: Nina Steen Læknes

Årsberetning og handlingsplan - Presentert av leder og godkjent av årsmøtet.

Revidert regnskap – Presentert av kasserer og godkjent av årsmøtet. Årsmøtet ber om at kopi av regnskapet oversendes med årsmøtereferatet.

Forslag til årsmøtet – ingen forslag mottatt innen fristens utløp. I årsmøtet ble det bedt om at styret fremmer et forslag til neste årsmøte om hvilke opptakskriterier, rettigheter og plikter private medlemmer har.

Valg:

Årsmøtet fikk en redegjørelse for hvordan prosedyrene er omkring valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen forslag til nytt styre for 2011, ble presentert av leder, og tok utgangspunkt i at to av styremedlemmene; Stein Sørli og Nina Steen Læknes - ikke ønsket gjenvalg.

Valgkomiteens forslaget ble godkjent ved akklamasjon.

Leder

Jens Olav Flobak

NORTRAIN

På valg (for 1 år)

       

Styremedlem

Anne Høgalmen

ConocoPhillips Norge

På valg (for 2 år)

Styremedlem

Anne Kveim

Subsea7

Ny (valgt for 2 år)

       

Styremedlem

Ragnar Kveseth

Halliburton

Ikke på valg

Styremedlem

Egil Forgaard

Arne Bø-Pedersen

Ikke på valg

       

Varamedlem 1

Berit Danielsen

Sandnes

På valg (for 1 år)

Varamedlem 2

Solveig Yndesdal

Kruse Smith Entreprenør AS

Ny (valgt for 1 år)

       

Valgkomiteens forslag til revisor for 1 år:
Marit Torp, Arne Bøe Pedersen AS sin bedriftskunstforening.

Valgkomite for 2011:

Leder

Nina Steen Læknes

Kruse Smith Entreprenør AS

Ny (valgt for 2 år)

 

Stein Sørli

Vetco Grey Scandinavia

Ny (valgt for 2 år)

 

Bente Jensen

Kruse Smith Entreprenør AS

Ikke på valg

Fastsettelse av medlemskontingent 2011:
Styret fremla forslag om at medlemskontingenten beholdes på samme nivå som i dag – kr 500,-, pr. år. Forslaget ble godkjent.

Årsmøtet takket styret for innsatsen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no